دسته بندی محصولات

صدا چیست و چگونه به وجود می آید؟

صدا چیست و چگونه به وجود می آید؟

    صدا چیست هر وقت جسمی مرتعش شود، امواجی در محیط اطرافش (که معمولاً هواست) پخش می‌شود. وقتی این امواج به گوش انسان منتقل می‌شوند، از طریق دستگاه شنوایی، به پدیده‌ی قابل‌درکی به نام صدا تبدیل می‌شوند. پس می‌توانیم بگوییم: صدا ...
0