کرمان – چهاراه بهار  بلوار شهدای پیرانشهر  بعد از کوچه ۱۱ فروشگاه حرفه ای ۱

ایمیل : info@stereoshop.ir

تلفن تماس : ۰۹۱۳۱۹۸۶۶۴۸